Yksilöpsykoterapia

Psykoterapialla pyritään poistamaan tai lieventämään mielenterveyden häiriöitä ja vahvistamaan ihmisen kyvykkyyttä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen turvallisessa ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa.

Yhdessä terapeutin kanssa ratkaisujen löytäminen ja jäsentäminen on helpottavaa ja omaa identiteettiä vahvistavaa.

Psykoterapia auttaa kokonaisvaltaisesti psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kohenemiseen.

Yksilöpsykoterapiaan voi saada Kelan kuntoutustukea.

Tutustu myös muihin psykoterapiamuotoihin:

Perheterapia

Perheterapialla hoidetaan vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ongelmia, psyykkisiä sairauksia ja perheen sisäisiin muutoksiin liittyviä tilanteita.

Pariterapia

Pariterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi parisuhteen kohentaminen tai se voi olla myös parisuhteen päättäminen molempia osapuolia kunnioittavalla tavalla.

traumaterapia

Traumapsykoterapialla autetaan traumaattisesta kokemuksesta selviytymistä turvallisella terapeuttisella vuorovaikutussuhteella.