Työnohjauspalvelut

Työnohjaus on tavoitteellista työhön, työrooliin ja työyhteisöön liittyvien kysymysten ja kokemusten jäsentämistä.

Työnohjauksessa tutkitaan omia toimintatapoja ja omaa itseä suhteessa työhön ja työyhteisöön tavoitellen työssä jaksamisen, työn tekemisen ja luovuuden kehittymistä.

Työnohjauspalvelut on suunnattu sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja esimiehille.