Psykoterapia

Ihmisen elämä on matka, jonka aikana jokaisella tulee tilanteita, jolloin kaipaa ajatuksilleen tukea ja kuuntelijaa.

Kun ajatukset tuntuvat liian ahdistavilta, psykoterapia antaa välineitä vaikeiden asioiden ja kokemusten käsittelyyn ja syventää ja eheyttää ihmisen kokemusta itsestä.

Psykoterapian muotoja ovat yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäpsykoterapia. Terapian kesto voi olla muutamasta kriisitapaamisesta usean vuoden kestävään psykoterapiaan.

Psykoterapiaan voi saada Kelan kuntoutustukea.

Tutustu eri psykoterapiamuotoihin:

Yksilöpsykoterapia

Psykoterapialla pyritään poistamaan tai lieventämään mielenterveyden häiriöitä ja vahvistamaan ihmisen kyvykkyyttä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Perheterapia

Perheterapialla hoidetaan vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ongelmia, psyykkisiä sairauksia ja perheen sisäisiin muutoksiin liittyviä tilanteita.

Pariterapia

Pariterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi parisuhteen kohentaminen tai se voi olla myös parisuhteen päättäminen molempia osapuolia kunnioittavalla tavalla.

traumaterapia

Traumapsykoterapialla autetaan traumaattisesta kokemuksesta selviytymistä turvallisella terapeuttisella vuorovaikutussuhteella.