Pariterapia

Parisuhde on kahden ihmisen tunne- ja vuorovaikutussuhde, joka on parhaimmillaan voimakasta yhdessäolon tunnetta rakastamansa ihmisen rinnalla. 

Parisuhteeseen kuuluvat erilaiset elämänvaiheet.  Joskus parisuhteessa tulee eteen tilanteita, jossa asioita ja tapahtumia tarkastellaankin erilaisista näkökulmista. Usein tulosyy pariterapeutille on halu saada parisuhde toimimaan paremmin, mutta syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisi. Terapiassa suhteessa ilmenneiden haasteiden tarkastelu voi avata ihan uudenlaisia ajatuksia ja luoda väylää toisenlaisiin lähestymistapoihin ongelman ratkaisuun.

Läheisyyteen tai sen puutteeseen tai seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat yksi yleisimmistä pariterapiaan hakeutumisen syistä. Jos kokemuksena on, ettei enää löydä keinoja ratkaista parisuhteessa eteen tulleita solmuja tai kaipaa asioiden peilausta neutraalissa vuorovaikutuksessa, voi pariterapia auttaa. Pariterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi parisuhteen kohentaminen ja toive nähdä tulevaisuutta yhdessä eteenpäin, tai se voi olla myös parisuhteen päättäminen kriisin jälkeen molempia osapuolia kunnioittavalla tavalla.. Tärkeintä on, että on motivoitunut ja avoin yhteiselle keskustelulle.

Tutustu myös muihin psykoterapiamuotoihin:

Yksilöpsykoterapia

Psykoterapialla pyritään poistamaan tai lieventämään mielenterveyden häiriöitä ja vahvistamaan ihmisen kyvykkyyttä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Perheterapia

Perheterapialla hoidetaan vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ongelmia, psyykkisiä sairauksia ja perheen sisäisiin muutoksiin liittyviä tilanteita.

traumaterapia

Traumapsykoterapialla autetaan traumaattisesta kokemuksesta selviytymistä turvallisella terapeuttisella vuorovaikutussuhteella.