040 847 4524 info@terapinova.fi

Traumaterapia

Traumaterapialla autetaan traumaattisesta kokemuksesta selviytymistä turvallisella terapeuttisella vuorovaikutussuhteella  ja traumaterapian menetelmillä.

Psyykkiset oireet voivat juontua jo lapsuuden traumatisoivista kokemuksista, ja tulla näkyviksi vasta aikuisiällä.

Traumaterapialla autetaan traumaattisesta kokemuksesta selviytymistä turvallisella terapeuttisella vuorovaikutussuhteella  ja traumaterapian menetelmillä.

Traumaattinen kokemus voi olla yksittäinen tapahtuma (I-tyypin trauma), tai useasti toistuva tai pitkään jatkunut traumatisoiva kokemus (II-tyypin trauma).  Yllättävät ja ennakoimattomat kriisit kuten onnettomuus, vakava sairastuminen tai läheisten ihmissuhteiden menettäminen voivat olla traumatisoivia tilanteita. Erilaiset fyysisen tai henkisen väkivallan kokemukset ovat aina traumatisoivia, ja niitä hoidetaan traumapsykoterapialla.

Traumaterapiassa asiakasta autetaan ymmärtämään traumaattisten kokemusten vaikutus omaan käyttäytymiseen, tuntemuksiin ja ajatuksiin. Terapiassa käsitellään traumaattisen tilanteen ja nykyisten oireiden ja oman käyttäytymisen välistä yhteyttä. Hoidon avulla häiritsevät oireet vähenevät ja ne saadaan paremmin hallintaan, jolloin eläminen nykyhetkessä helpottuu.

Psyykkiset oireet voivat juontua jo lapsuuden traumatisoivista kokemuksista, ja tulla näkyviksi vasta aikuisiällä. Pitkään jatkunut tai toistuva traumatisoituminen vaikeuttaa lapsen ja nuoren psyykkistä kasvua ja kehitystä, muuttaa ihmisen uskomusjärjestelmää, perusluottamusta ja aiheuttaa vaikeita itsetunnon ongelmia. Tällöin hoidoksi ei riitä lyhyt interventio, vaan tarvitaan pidempikestoinen traumaterapia.

Traumatisoiva vuorovaiktuksellinen ilmapiiri tai toimintatapa voi olla sukupolvisesti jatkuvaa, jolloin sen vaikutukset voivat olla yksilöä laajemmat. Traumaterapian menetelmiä käytetään myös perhepsykoterapiassa.

Traumaterapian hoitokeinoja

EMDR-terapia (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR-terapiaa käytetään traumaterapian menetelmänä, ja muihin psyykkisiin vaivoihin, joille on ominaista emotionaalinen jumittuneisuus (masennus, jännitys- ja paniikkioireet, pakko-oireet jne.). Nopeat edestakaiset silmänliikkeet aktivoivat aivojen tunnealueita purkamaan, käsittelemään ja jäsentämään lukkiintuneita ja traumaattisen kokemuksen tuottamia muistoja, emootioita ja kehotuntemuksia.

Silmänliikkeiden lisäksi tai tilalla prosessoinnissa voidaan käyttää kuulo- ja/tai tuntoaistia. Lue lisää EMDR-terapiasta.

Sensomotorinen psykoterapia

Sensomotorisella psykoterapialla lähestytään mielen kokemusten lisäksi kehollisia tuntemuksia ja oloja, joita traumakokemukset voivat tuottaa. Yhdistämällä puheen tarinallisuuteen eleet, ilmeet ja asennot saadaan muodostettua ymmärrys trauman kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta ihmisen psykofyysiseen kokonaisuuteen. Usein unohduksissa, kehon ”muistisäilössä”, mielemme ulottumattomissa olevat muistot saadaan turvallisesti käsiteltäviksi sensomotorisilla menetelmillä. Yli- ja alivireystilat saadaan hallintaan, ja kehon olotilaa vakautettua, mikä tuo helpotusta oireisiin ja lisää toimintakykyisyyttä.

Yhteystiedot

040 8474524

saija.tahkola@terapinova.fi

Jönsaksentie 6, 01600 VANTAA