040 847 4524 info@terapinova.fi

Psykoterapia

Psykoterapialla pyritään itseymmärryksen kasvuun ja selviytymään elämän kriiseistä.

Psykoterapia antaa välineitä vaikeiden asioiden ja kokemusten käsittelyyn. Psykoterapiassa koetaan uudelleen jäsentymistä oivallusten kautta. Eheytymisen polku tuo uudenlaisia näkökulmia ja ulottuvuuksia suhteessa itseen ja muihin.

Ihmisen elämä on matka, jonka aikana jokaisella tulee tilanteita, jolloin kaipaa ajatuksilleen tukea ja kuuntelijaa.

Kun ajatukset tuntuvat liian ahdistavilta ja vaikuttavat toimintakykyyn, psykoterapia on merkittävä hoitokeino psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kohottamiseen ja ylläpitämiseen.

Psykoterapian muotoja ovat yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäpsykoterapia. Psykoterapian eri muodoilla ei tutkimusten mukaan ole juurikaan merkitystä hoidon vaikuttavuuteen, vaan sopivan terapeuttisen vuorovaikutussuhteen syntymisellä ja kohtaamisen kokemuksella.

Psykoterapialla pyritään vaikuttamaan itseymmärryksen kasvuun ja auttamaan selviytymään elämän erilaisista kriiseistä. Psykoterapia antaa välineitä vaikeiden asioiden ja kokemusten käsittelyyn, ja syventää ja eheyttää ihmisen kokemuksia itsestään.  Terapiassa pohdiskelu, jäsentely  ja ratkaisujen löytäminen omaan tarinaan kuuluvaksi on yhdessä terapeutin kanssa turvallista.

Terapian kesto voi olla muutamasta kriisitapaamisesta usean vuoden kestävään psykoterapiaan. Psykoterapiaan voi saada kela-korvauksen.

Yhteystiedot

040 8474524

saija.tahkola@terapinova.fi

Jönsaksentie 6, 01600 VANTAA