040 847 4524 info@terapinova.fi

Perheterapia

Perheterapialla tavoitellaan perheenjäsenten hyvinvoinnin vahvistumista myönteisiä vuorovaikutuskeinoja löytämällä.

Perheterapialla hoidetaan monimuotoisia vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ongelmia, psyykkisiä sairauksia ja perheen sisäisiin muutoksiin liittyviä tilanteita.

Perheterapia sopii hoitomuodoksi silloin, kun halutaan hoitaa yksilön tunnistamia vuorovaikutussuhteissa ilmeneviä ongelmia.

Vuorovaikutussuhteilla tarkoitetaan yksilön lähisuhteita, joita voivat olla puoliso, vanhemmat, lapset ja nuoret tai isovanhemmat.

Tänä päivänä perhekäsitys on toisenlainen kuin aiemmin ja lähisuhteilla voidaan tarkoittaa laajempaakin verkostoa kuin ydinperhe. Uusperheet, samaa sukupuolta olevat parit ja eri kulttuuritaustoja edustavat vanhemmat edustavat lähisuhteiden moninaisuutta. Uusperheen pari voi hakea keskusteluapua haastavan tilanteen jäsentelyyn ja saada uusia rakentavia näkökulmia.

Vuorovaikutuksen ongelmat ovat voineet siirtyä sukupolvisesti, jolloin perheterapiassa pyritään tunnistamaan nämä epäsuotuisat toimintamallit ja hakemaan niihin muutosta.

Terapiassa tarkastellaan yksilön voimavaroja, ja etsitään ratkaisuja myönteiseen muutokseen. Muutos vaikuttaa aina lähisuhteisiin, jolloin terapian vaikutus on yksilöä laajempi. Perheterapiassa yhdistetään useita eri terapiamuotoja asiakkaan tarpeista lähtien.

Perheterapialla hoidetaan monimuotoisia vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ongelmia, psyykkisiä sairauksia ja perheen sisäisiin muutoksiin liittyviä tilanteita.

Perheterapiasta saa Kela-korvauksen.

Yhteystiedot

040 8474524

saija.tahkola@terapinova.fi

Jönsaksentie 6, 01600 VANTAA