040 847 4524 info@terapinova.fi

Pariterapia ja seksuaalineuvonta

Neutraalissa ilmapiirissä parisuhteen asioita on helpompi käsitellä, ja asioista puhuminen on turvallisempaa.

Ajatus eroamisesta on voinut käydä mielessä, mutta halua yhdessä jatkamiseen kuitenkin on. Pariterapiassa pohditaan parisuhteen voimavaroja, ja ratkaisuja pulmakohtiin. Myös lasten hyvinvoinnin näkökulma otetaan huomioon kun vanhemmilla on pulmia vuorovaikutuksessaan.  

Pariterapiaan hakeudutaan usein silloin, kun halutaan saada parisuhde toimimaan. Taustalla voi olla jokin yksittäinen ongelma tai kriisi, johon haetaan apua. Neutraalissa ilmapiirissä parisuhteen asioita on helpompi käsitellä, ja asioista puhuminen on turvallisempaa.

Pariterapiassa parisuhteen elämänkaari tulee näkyväksi, joka auttaa ymmärtämään parisuhteeseen  vaikuttavia tekijöitä. Lapsen syntyminen muuttaa pysyvästi parisuhteen dynamiikkaa, muodostaen parista perheen. Yksilölle tämä voi olla ennakoimisesta huolimatta suuri muutos.

Myös iän mukanaan tuomat halut ja toiveet läheisyyteen ja yhdessä oloon muuttuvat. Parisuhteen hoitaminen kuuluu kaikenikäisille, pariterapia ei katso ikää. Parisuhteeseen vaikuttavat myös muutokset itsessä tai lähisuhteissa, esim. sairaus tai elämänkriisi.

Läheisyys, seksuaalisuus ja toisessa koettu muutos ovat yleisimpiä pariterapian aiheita. Ajatus eroamisesta on voinut käydä mielessä, mutta halua yhdessä jatkamiseen kuitenkin on. Pariterapiassa pohditaan myös lasten näkökulmasta eroa harkitsevien vanhempien mahdollisuuksia löytää ratkaisuja tilanteeseensa.

Seksuaalineuvonnassa voidaan käsitellä parisuhdeasioiden lisäksi omaan seksuaalisuuteen tai seksuaali-identiteettiin, seksuaalikasvuun tai seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyviä teemoja.

Pariterapiaan ja seksuaalineuvontaan voi varata yksilö- tai pariaikoja.

Yhteystiedot

040 8474524

saija.tahkola@terapinova.fi

Jönsaksentie 6, 01600 VANTAA